Žiadosť o udelenie autorizácie na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov

Autor: Matej Šiculiak | 17.9.2016 o 15:49 | Karma článku: 0.00 | Prečítané  44-krát

Aké náležitosti musí obsahovať žiadosť o udelenie autorizácie na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov?

Žiadosť o udelenie autorizácie na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov obsahuje náležitosti uvedené v § 2 ods. 1 vyhlášky č. 373/2015 Z. z. o zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov, akými sú:

 1. obchodné meno alebo názov a adresu sídla,
 2. meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu (ďalej len „osobné údaje“) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu žiadateľa,
 3. identifikačné číslo organizácie (IČO) a európske daňové identifikačné číslo (DIČ) alebo národné daňové číslo (IČ DPH),
 4. adresu webového sídla žiadateľa, ak ho má zriadené,
 5. meno a priezvisko kontaktnej osoby, číslo telefónu, faxu a e-mailovú adresu,
 6. vyhradený prúd odpadu, ktorý bude predmetom systému združeného nakladania s rozlíšením komunálneho odpadu a iného ako komunálneho odpadu podľa § 28 ods. 5 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len "zákon"),
 7. zamýšľaný spôsob plnenia podmienok uvedených v § 28 ods. 5 písm. d) zákona,
 8. zoznam zastúpených výrobcov vyhradených výrobkov s uvedením ich vyhradených výrobkov, ak ide o
 • batérie a akumulátory v rozlíšení na jednotlivé typy podľa § 42 ods. 3 zákona,
 • elektrozariadenia v rozlíšení na jednotlivé kategórie podľa príloh č. 7 a 8 zákona,
 • obaly a neobalové výrobky v rozlíšení na materiál,
 • vozidlá v rozlíšení na kategórie podľa § 60 ods. 5 zákona,
 • pneumatiky bez bližšieho rozlíšenia,
 • špecifikáciu predpokladaných nákladov podľa § 28 ods. 6 písm. d) zákona s rozlíšením nákladov na zber, prepravu, zhodnotenie a zneškodnenie pre každý vyhradený prúd odpadu a tiež pre komunálny odpad a iný ako komunálny odpad,
 • špecifikáciu zamýšľaných opatrení podľa § 28 ods. 6 písm. e) zákona,
 • údaje o predpokladanom rozsahu územného pokrytia zahŕňajúcom zoznam obcí podľa § 28 ods. 6 písm. f) zákona,
 • čas, na ktorý žiada udelenie autorizácie,
 • dátum začatia vykonávania autorizovanej činnosti.

Žiadosť o udelenie autorizácie na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly obsahuje aj údaj o tom, v akom objeme zberu vyjadreného v percentách umožňujú zmluvné vzťahy s obcami splnenie súhrnného zberového podielu zastúpených výrobcov podľa § 28 ods. 5 písm. f) zákona; tieto údaje musia zodpovedať možnosti skutočného splnenia súhrnného zberového podielu.
 
Žiadateľ o udelenie autorizácie na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov podľa § 28 ods. 6 písm. c) zákona pri podaní žiadosti o udelenie autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov preukazuje splnenie podmienok uvedených v odseku § 28 ods. 5 písm. d) až i) vo vzťahu k podmienke podľa § 28 ods. 5 písm. f) preukázaním uzavretia zmlúv o budúcej zmluve so zmluvnými partnermi.
 
Podľa § 2 ods. 3 písm. d) vyhlášky č.373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov prílohou žiadosti o udelenie autorizácie na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov sú kópie podpísaných zmlúv o budúcich zmluvách podľa § 28 ods. 6 písm. c) zákona o odpadoch s obcami doručené na elektronickom nosiči dát; toto sa nevzťahuje na organizáciu zodpovednosti výrobcov pre staré vozidlá a organizáciu zodpovednosti výrobcov pre pneumatiky. 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

KULTÚRA

Stano Dančiak mladší: Televízii vládnu zvlčilé časy

Čo musí obsahovať dobrý humor? Smie byť nekorektný? A ako funguje dopyt a ponuka medzi divákmi a televíziou? Aj o tom porozprával dramaturg a scenárista Stano Dančiak mladší.

KULTÚRA

Myslel si, že našiel pokrvnú líniu Ježiša Krista

Dokumentarista Bruce Burgess opisuje fungovanie tajných spolkov.

PLUS

Lepšie je byť gayom medzi židmi ako medzi Slovákmi

Comming out bola v jeho živote nádherná chvíľa, tvrdí Peter Karpo Prince.


Už ste čítali?